Al la celo

Wiktor Elski

Al la celoRedakti

Vana ne estas la nia laboro,
Sankta kaj nobla, ho, nia ideo,
Granda sub verda standard' la armeo,
Granda fervoro.

Nobla frateco de ĉiuj nacioj —
Jen la signalo por nia anaro.
Cel': la feliĉo de l' tuta homaro
For la envioj!

Por ni ekzistas neniaj la baroj,
Homa obstino ne tuŝas nin, alte
Tenas standardon kaj iras senhalte
Esperantaroj.

Fine la paca standard' verda nia
Kovros de ĉies felican patrujon
Ĉiuj benados la Esperantujon
Por ĝojo nia.