Anselmo el Canterbury: Prediko 52

> Ĉefpaĝo:Esperanto
> Kategorio: Brevier-Legaĵo
> Sistema listo de ĉiuj Brevier-Legaĵoj
> Romkatolika Kalendaro

Brevier-LegaĵoRedakti

el la predikoj de la sankta episkopo Anselmo el Canterbury

En via beno, ho Virgulino Maria, estas benita la tuta naturo

Ĉielo, astroj, tero kaj riveroj, tago kaj nokto, ĉio, kio estas subordigita al la homo kaj al li servanta, gratulas al si mem en granda ĝojo, ho Sinjorino, ĉar pere de vi ĉio denove atingis la perditan belecon kaj reakiris la novan neeldireblan gracon.

Ĉio estis kreita por esti submetita al la homo kaj servi al li, kiu devis glori Dion. Sed ĉio perdis sian originan dignon kaj fariĝis kvazaŭ senviva. La tuta kreitaĵo estis kovrita per sklaveco kaj misuzita per la servistoj de idoloj por idoladorado, al kio ĝi ja ne estis destinita. Nun tamen, kvazaŭ denove kreata, ĉio ĝojegas pro la renovigita antaŭa digno, ĉar ĉio estas nun submetita al la regado de homoj laŭdantaj Dion kaj ĉio denove povas helpe servi al ili.

Ĉio ekjubilegis pro la nova netaksebla graco, ĉar ĉio ne nur sentas, ke sole Dio kaj la Kreanto regas desupre la tutan kreitaĵon, sed ĉio vidas Lin ĉeestanta meze inter ili, ĉion uzanta kaj tiamaniere ĉion sanktiganta. Kaj tiu ĉi grandega bono devenis de la benita frukto de la benita vivo de benita Maria.

Per la pleneco de via graco ĉio, kio restadis en la infero, jubilas pro la liberigo, kaj kio estas surtere, ĝojegas pro restaŭro. Pro la glorplena Filo de via glora virgeco jubilas ja ĉiuj justuloj, kiuj mortis antaŭ Lia viviga morto, ĉar Li disrompis iliajn katenojn. Ankaŭ la anĝeloj ĝojegas pro la renovigo de ilia duonruinigita urbo. Ho Virino, plena, jes, abundanta je graco! Jen la tuta kreitaĵo reviviĝas superverŝita de via superfluanta pleneco! Benata, ho eĉ pli ol benata Virgulino! En via beno la tuta naturo estas benita, sed ne nur ĝi, kreita de la Kreanto, se ankaŭ la Kreanto mem estas glorata pere de sia kreitaĵo.

Dio donis al Maria sian unusolan, el sia koro naskitan samnivelan Filon, kiun Li amegis kiel sin mem. El Maria Li kreis sian Filon, ne alian, sed la saman, kiu estis nature unu kaj la sama Filo de Dio kaj de Maria. Dio kreis la tutan naturon – kaj Dio naskiĝis el Maria. Dio ĉion kreis – kaj Maria naskis Dion. Dio, kiu ĉion faris, sin mem kreis el Maria kaj tiamaniere renovigis ĉion, kion Li kreis. Tiu, kiu povis fari ĉion el nenio, ne volis renovigi la difektitan kreaĵon sen Maria.

Dio estas do la Patro de ĉiu kreitaĵo, Maria la patrino de la rekreaĵo. Dio estas la Patro de la esenco de ĉio, Maria estas la patrino de la renovigo de ĉio. Dio do naskis tiun, per kiu estas ĉio farita.[1] Maria naskis tiun, fare de kiu ĉio estas savita. Dio naskis tiun, sen kiu entute nenio ekzistas. Maria naskis tiun, sen kiu nenio estas bona.

Ho vere, Dio estas kun vi, ja Li faris kaj sin mem kaj la tutan naturon viaj ŝuldantoj.

  1. Joh 1,3

FontojRedakti

  • Originala teksto:
Anselmo el Canterbury († 1109): Oratio 52
en: Patrologia Latina 158, 955-956
  • Esperanta traduko:
Alojz Dlugi SJ, 2000

EnvicigoRedakti

  • Sanktuloj > la 8-a de decembro > Senmakula Koncipiĝo de Maria