Antaŭ Paradizo

Indekso : Antaŭ Paradizo
de Harald Kidde
Tradukita de H. Th. Thomsen
El Prozo el Danaj-Norvegaj Aŭtoroj. Esperanto-Forlaget, Kristiania, 1908.

"Sankta Petro, enlasu min."
"Haltu, animo, kion vi faris?"
"Ho, kredu al mi, Sankta Petro, nenion malbonan mi faris?"
"Mi ne demandis pri tio, kion vi ne faris, mi demandas: Kion vi faris?"
"Sankta Petro! . . .

* II *


"Malfermu, Sankta Petro!"
"Kion vi volas?"
"En la paradizon."
"Ĉu estas la krucumito, al kiu vi volas?"
"Jes, en lian paradizon!"
"Kie estas via kruco? Montru al mi la truojn de viaj najloj?"
"Sankta Petro! ... "
"Foriru! Via loko ne estas tie-ĉi!"