Atanazio: Al Epikteto

> Ĉefpaĝo:Esperanto
> Kategorio: Brevier-Legaĵo
> Sistema listo de ĉiuj Brevier-Legaĵoj
> Romkatolika Kalendaro

Brevier-LegaĵoRedakti

el la leteroj de la sankta episkopo Atanazio

La Vorto ricevis de Maria nian homan naturon

La Apostolo diras, ke «la Vorto ektenas la idaron de Abraham. Tial Li devis en ĉio similiĝi al siaj fratoj» [1] kaj surpreni la korpon similan al la nia. Pro tio estas tie ĉi Maria, el kiu Li prenis ĝin kaj oferis ĝin por ni kiel sian propran korpon. La Skribo mencias la naskon dirante: «Ŝi ĉirkaŭvindis Lin» [2] kaj beatigas la mamojn kiuj Lin nutris.[3] Ĝi diras ankaŭ tion, ke oni alportis por Li, la ununaskita, oferon.[4] La anĝelo Gabriel parolas singardeme kaj prudente. Li ne diris simple, ke Li naskiĝos «en vi», por ke iu ne pensu, ke la korpo estis enmetita en ŝin de ekstere, sed li diris «el vi»,[5] por ke ĉiuj kredu, ke el ŝi ekestis tiu, kiun ŝi naskis.

Temis ĝuste pri tio, ke la Vorto prenis nian homan naturon kaj oferinte ĝin, entute ĝin neniigis. Poste Li vestis nin per sia naturo, doninte tiamaniere al la Apostolo okazon diri: «Estas necese, ke tiu putrema surmetu senputrecon kaj ke ĉi tiu mortema surmetu senmortecon.» [6]

Sed tio ne estas ia elpensaĵo, kiel opinias iuj homoj. Ne, ĉar nia Elaĉetanto vere fariĝis homo kaj tiamaniere savis la tutan homon. Nia savo vere ne estas ia vizio tuŝanta nur nian korpon. En la Dia Vorto estis savita la tuta homo, kaj la animo kaj la korpo. Laŭ la Sankta Skribo el Maria naskiĝis homo kun vera homa naturo, pro tio la korpo de la Sinjoro estis vera korpo. Lia korpo do estas tiel same reala korpo kiel la nia. Maria estas ja nia fratino, ĉar ni ĉiuj devenas de Adam.

Se Johano diras: «La Vorto fariĝis karno»,[7] lian eldiron oni devas kompreni tiel kiel la aliajn similajn eldirojn. Paŭlo skribis: «Kristo por ni fariĝis malbeno.» [8] La homa korpo akiris senmezuran riĉecon el la komunumo kaj el la unuigo kun la Vorto: el la mortema fariĝis senmorta, el la animala fariĝis spirita,[9] kaj kvankam kreita el la tero, ĝi trairis la ĉielan pordegon.

Sed la Triunuo, eĉ se la Vorto prenis la korpon el Maria, estas ĉiam la Triunuo, ne konanta iun kreskon aŭ malpliiĝon, estante ĉiam entute perfekta: la Triunuo kaj samtempe unu Dio. La Eklezio do anoncas, ke estas unu Dio, la Patro de la Vorto.

 1. kp. Heb 2,16-17
 2. Luk 2,7
 3. kp. Luk 11,27
 4. kp. Luk 2,24
 5. kp. Luk 1,35
 6. 1 Kor 15,53
 7. Joh 1,14
 8. Gal 3,13
 9. kp. 1 Kor 15,44

FontojRedakti

 • Originala teksto:
Atanazio († 373): Epistula ad Epictetum, el 5 - 9
en: Patrologia Græca 26, 1058.1062-1066
 • Esperanta traduko el la latina:
Alojz Dlugi SJ, 2000

EnvicigoRedakti

 • Dipatrino Maria > la 1-a de januaro

Vidu ankaŭRedakti

Leono la 1-a: Kristnaska Prediko 6 (la 31-a de decembro)
Bazilio: Pri la Sankta Spirito 26 (la 2-a de januaro)