Indekso : Floro
de Viktor Rydberg
Tradukita de Leander Tell
Libera traduko el la sveda originalo El: La Espero - n-ro 9, okt. 1913.

Ĝi kreskis sur tombo ĉe krucpied',
Solega flor',
Kaj venis vivforto al ĝi pro ced'
De halta kor'.
Ĝi larmakvumita balancis kun ĉarm'
Je nokta kaj karesa vent'.
Ke ĝia purpuro dependis de varm'
De vang' knabina estis sent'.

Okula enigm' de la junulin'
Kun halta kor'
Klariĝis. - Junulo komprenis ŝin
Pro la odor'.