Je la gloro de la koboldaro

Lucien Laurat : Humura kaj rima prezento de la geartistoj partoprenintaj en la kabaredo La Tri koboldoj


JE LA GLORO DE LA KOBOLDARO

Kun Schwartz la amik',
Nia estro-kobold',
En Stranga Butik'
De l'orkestro-herold',

En tiu-ĉi loko
Ni ĉiun merkredon
Ridigas per moko
La tutan planedon.

Forflugas de ni
Hammarlind al Sveduj',
Gigant' estas li
kaj kantint'-kanzonuj'

Foriris en plor' la
Kelnerino la dika ;
Sed restas seĝ' por la
Ero(n)tik(l)a Erika.

Margrit kaj Yvonn' kaj
Mirej' kaj Ĵilibert'
Kantadas plenbronkaj
En brila koncert'.

Teatras Nadeĵ',
Suchareau kaj Tuffiero ;
Piron grimp-arpeĝ-
-as ĝis ton-stratosfero.

Ĝojvibras, alaŭdas
Tutkorpe Schwartzin'
Kaj ĉiu aplaŭdas
Laŭ kor' kaj inklin'.

En niaj deklame
Rim-ritmaj diboĉoj
Inspiras nin flame
L'ekscit' de Kalocsay.

Dum spritas Gaudry
Kun solena mien',
La Akademi’
Per la Moŝt' Waringhien.

Nin vokas al gajo
Kaj Roger Bernardo
Nin ravas per maja
Talento de bardo.

En verva pasi'
Dinamikas Lapenn'
Ni scias, ke li
Retorikas sen pen'.

Ŝatante gitari tra
l' brua ĝojego,
Per brustoj de Marica
Flegas nin Flego.

La Kolombaninoj
Nin ŝarmas per danc',
Per palpebro-klinoj
Per varma romanc'.

Gravege, sonate
L'klavar' bartelmesas ;
Lançois valsanote
Bemolas, diesas.

Emblemon ricevis
Ni dDank' al Julia,
Delonge ni revis
Pri tia mana'.

Kaj tiel floradas
La plej bela art', se
Ni bonkamaradas
Ĉi-tie laŭschwartze.

31/10/51 Lucien Laurat