Lasta saluto de J. v. EICHENDORFF elgermanigis Karl VANSELOW aperis en Norda Prismo, 58/2, p. 74


  Mi venis dum suno-subiro,
  Finigis milit' kaj batal'.
  La domon de mia sopiro
  Mi trovis en paca la val'.
  Kaj ree rigardis el sia
  Fenestro la kara virin',
  Sed nomis viro alia
  Delonge edzino sin.
  Ce-voje mi sian infanon
  Ekvidis en rida seren'.
  Sur gian kapon la manon
  Mi metis kun prego kaj ben'
  Kaj kisis la buson sen diro.
  Pripense la blonda patrin'
  Nur skuis la buklojn kun miro
  Kaj ne plu konis min.
  Dumnokte de horo al horo
  Mi staris ce muga tili'.
  Image vidis en ploro
  La karajn okulojn mi.
  Sed kiam la birdoj goje
  Ektrilis en suna fru',
  Mi estis jam longe sur-voje
  Por ne reveni plu.