Paĝo:Zamenhof - Fundamento de Esperanto, 1905.djvu/60

Ĉi tiu paĝo estis validigita
§ 20.

Nun mi legas, vi legas kaj li legas; ni ĉiuj legas. — Vi skribas, kaj la infanoj skribas; ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. — Hieraŭ mi renkontis vian filon, kaj li ĝentile salutis min. — Hodiaŭ estas sabato, kaj morgaŭ estos dimanĉo. — Hieraŭ estis vendredo, kaj postmorgaŭ estos lundo. — Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon kaj mia vizito faris al li plezuron. — Ĉu vi jam trovis vian horloĝon? — Mi ĝin ankoraŭ ne serĉis; kiam mi finos mian laboron, mi serĉos mian horloĝon, sed mi timas, ke mi ĝin jam ne trovos. — Kiam mi venis al li, li dormis; sed mi lin vekis. — Se mi estus sana, mi estus feliĉa. — Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. — Se la lernanto scius bone sian lecionon, la instruanto lin ne punus. — Kial vi ne respondas al mi? — Ĉu vi estas surda aŭ muta? — Iru for! — Infano, ne tuŝu la spegulon! — Karaj infanoj, estu ĉiam honestaj! — Li venu, kaj mi pardonos al li. Ordonu al li, ke li ne babilu. — Petu ŝin, ke ŝi sendu al mi kandelon. — Ni estu gajaj, ni uzu bone la vivon, ĉar la vivo ne estas longa. — Ŝi volas danci. — Morti pro la patrujo estas agrable. — La infano ne ĉesas petoli.

sidi être assis | sit | sitzen | сидѣть | siedzieć.
silenti se taire | be silent | schweigen | молчать | milczeć.
hieraŭ hier | yesterday | gestern | вчера | wczoraj.
renkonti rencontrer | meet | begegnen | встрѣчать | spotykać.
saluti saluer | salute, greet | grüssen | кланяться | kłaniać się.
sabato samedi | Saturday | Sonnabend | суббота | sobota.
morgaŭ demain | to-morrow | morgen | завтра | jutro.
dimanĉo dimanche | Sunday | Sonntag | воскресеніе | niedziela.
vendredo vendredi | Friday | Freitag | пятница | piątek.