Scienca Revuo

Indekso : Scienca Revuo

Scienca Revuo en Vikipedio

Arkivo de Scienca Revuo

Enhavo de Scienca Revuo ĝis 2000 laŭ temoj

Baza tableo de eventoj.hu

1949Redakti

vol. 1, n-ro. 1Redakti

Arkivo PDF

vol. 1, n-ro. 2Redakti

Arkivo PDF

vol. 1, n-ro. 3Redakti

Arkivo PDF

1952Redakti

vol 4. n-ro 12Redakti

Arkivo PDF

 • Akademio de Esperanto... 124
 • Raporto pri la ISAE-fakkunveno dum la UK, 1951 en Munkeno. K. Dellian ... 124-125
 • Pri terminologia laboro. Raporto farita ĉe la kunsido de ISAE de la 36-a UK en München, 6 VIII 1951. R. Haferkorn ....125-127
 • Faka literaturo en esperanto W. P. Roelofs ... 128-130
 • Diskuto pri terminoj. W. P. (sn) Roelofs .. 130-131
 • Ĝeneralaj rimarkoj pri vortradikoj. G. Hamming 132-136
 • La celoj kaj rimedoj de scienca esplorado en kemio-izotopoj. T. Svedberg 137-139
 • Paco kaj milito dum la ferepoko de Bornholm. Trad. H. V. Rasmussen. O. Lindt-Jensen 140-148
 • Komparo de la esperanta korelativa tabelo kun la sanskrita. K. Ammer 148-150
 • Pri oksalilhidrazido. G. Nilsson 151-152
 • Efika sinergia agado per uzado samtempa de antibiotikoj kaj rentgenterapio ĉe lokaj infektoj. G.-M. Torres-Carreras 152-153
 • Elektrostatikaj ŝarĝoj. Trad. T. L. C. Bluett. 154-155
 • Finding the Missing Link. London 1950. Recenzo. T. L. C. Bluett: La trovado de la mankanta ĉenero. Raporto pri lastatempaj eltrovoj, kiuj eble helpos al la kompreno pri la origino de la homo, R. Broom 155-158
 • Manifesto de la sennaciistoj kaj dokumentoj pri sennaciismo. Parizo ĉ. 1950. Recenzo. W. P. Roelofs. E. Lanti 158
 • Studo pri la komplekseco de l'sulfura trioksido pere de la Raman-efekto. W. J. Nijveld 159-160


vol. 4, n-ro. 13Redakti

Arkivo PDF

 • Grava fonetika eksperimento ĉe Radio Roma. + Komplet. W. P. Roelofs, pp. 2-3. A. Blasimme 2-3
 • Militpropagando. Trad. W. P. Roelofs. (Parto 1.) W. Wiksemius 3-11
 • Milito, paco kaj mondorganizo en la lumo de la kristana filozofio prijura. Trad. A. Halbedl. A. Verdross-Drossberg 12-13
 • Grava alvoko de la Universitato de Lund, Svedujo. Enketo pri ĉevalviando kaj pri buĉado de ĉevaloj. 16
 • Internacia komisiono “Esperanto kaj Sociologio” (starigita en 1950) 16-17
 • Konciza raporto pri kunveno de Interacia komisiono “Esperanto kaj Sociologio” okazinta la 10-an de aŭgusto 1951 en la Universitato en Munkeno. C. J. Keur 17-18
 • Sociologio (esplora, aplika). Temoj de observo, ekzameno kaj prilaboro. Skizo. 19-21
 • Interne de la tero. Trad. T. L. C. Bluett. E. C Bullard 22-26
 • Voĉdonadoj kaj iliaj rezultoj. W. P. Roelofs 26-30
 • Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo. Roterdamo 1952. Recenzo. S. Pragano. Ivo Lapenna 31-36
 • Holism and Evolution. London 1936. Recenzo. J. C Smuts 37-38
 • La nuna stato de la kemio kaj fiziko de la gigantaj molekuloj. Baza scienco por la industrioj de la plastikaj materialoj. Paris ĉ. 1950. Recenzo. A. Lienhardt. H. Mark, T. Alfrey, R. Mesrobian 39-40
 • Dana ŝtato denove malavare subvencias arkeologian tendaron kaj studrestadon en Danlando por esperantistaj studentoj kaj altlernejanoj.

vol. 4, n-ro. 14-15Redakti

Arkivo PDF

 • Rezolucio de la 2-a sekcio — Scienco kaj Tekniko de la 37-a UK en Oslo, 2-9 VIII 1952. 42
 • La lingva problemo en la scienco. Ivo Lapenna 43-46
 • Oficiala informo de la Akademio de Esperanto (N-ro 19, julio 1952). Oficialigo de la sufikso -end. J. R. G. Isbrücker 46
 • Internacia Konferenco de Esperantistaj Studentoj kaj Altlernajanoj (IKESA) X Schluchsee. (Materialoj pri unu organizaĵo ordigitaj kronologie.) 17-24 VIII 1952. C. A. Ten Seldam 47-48
 • Lingva imperiismo? W. P. Roelofs 48-50
 • Du starpunktoj kaj iliaj konsekvencoj. W. P. (sn) Roelofs 50-51
 • Publikigo de sciencaj artikoloj en Esperanto Olav Reiersøl 52-53
 • Polemiko: Revizio de manuskriptoj sciencaj kaj teknikaj. A Lienhardt 53
 • Enketo pri la Esperanta literaturo en publikaj bibliotekoj. H. G. Wanhemakers 54-55
 • Militpropagando. Trad. W. P. Roelofs.(Parto 2) La “valor analizo” de White pri la propagando de Hitler kaj Roosevelt.W. Wiksemius 56-63
 • Militpropagando. Trad. W. P. Roelofs. (Parto 3) W. Wiksemius 64-71
 • Ĉu esperanto povas helpi en la konservado de paco? W. P. Roelofs 71-72
 • Paco kaj valuto. D-ro Nölle 73-78
 • La havado de la ĝusta mezuro. Trad. W. P. Roelofs. E. V. Hatterslet 78-84
 • Pri nia lingva kritiko. + Kompletigo. W. P. Roelofs: Komento de la redaktoro. pĝ. 90-91 Ivo Lapenna 85-91
 • La koaguliĝo de la sango. Fiziologia gluo. Kompletigo de (Ref: 1951, 2, 50-54) 92-94
 • La M. K. S. - sistemo de mezurunuoj por elektraj grandoj. + Kompletigo. W. P. Roelofs: Rimarko de la redaktoro pĝ. 103. K. Wilgenhof 95-103
 • Nomoj de bestoj kaj plantoj en Esperanto. G. F. Makkink 104-109
 • La daŭra kreiĝado de la materio. Trad. T. L. C. Bluett. H. S. Jones 110-114
 • Eŭropa laboratorio por atomkerna esplorado konstruota en Ĝenevo. W. P. (sn) Roelofs 115
 • Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo. Roterdamo 1952. Recenzo. G. Van Den Bergh. Ivo Lapenna 116
 • Tributo al Nobla geniulo. Paroladoj ĉe la funebro pro Henry George. Trad. F. R. Jones. London ĉ. 1950. Recenzo. 117-119
 • Jarlibro de UEA 1952, Parto 1. Recenzo. 119

1954Redakti

vol. 6, n-ro. 23 (1954)Redakti

vol. 6, n-ro. 22 (1954)Redakti

vol. 6, n-ro. 21 (1954)Redakti

vol. 5, n-ro. 20 (1954)Redakti

vol. 5, n-ro. 19 (1954)Redakti

Arkivo PDF

 • La sorĉolernanto. W. P. Roelofs 82-84
 • Konflikto inter civilizoj. Biblia studo. G. Hamming 84-88
 • Nia heredaĵo. Trad. T. L. C. Bluett. S. J. Saxon 88-90
 • Migrado - internacia problemo H. Gibson 91-94
 • La asimilado de karbona dioksido kaj la fiksado de atmosfera nitrogeno kiel konservantoj de la vivo sur tero. Prilaboris V. P. Roelofs. A. I. Virtanen 94-97
 • Ĉerpaĵoj el verkoj de Nobel-premiitojA. I. Virtanen. 94-97
 • 14-a Internacia Kongreso de Eksstudentoj de la Supera Komerca Instruado Lyon, 26 VI - 4 VII 1954. 98
 • Enketo pri esperanto en sciencaj kaj fakaj gazetoj ne-esperantistaj. W. P. Roelofs 99
 • Malsano kaj sano de la grundo. (Estinteco kaj estonteco). Trad. G. I. Makkink. J. Hudig 100-105
 • Virusmalsanoj en fruktarboj. P. Neergaard 106-110
 • Plibonigo de la sano de labor-korpuso en Malajujo. Trad. T. L. C. Bluett. J. W. Scharff

1966Redakti

 • Chvosta, J., Reformo de kalendaro (Scienca Revuo, 1/1966)
 • Chvosta, J., Speciala metilernejo en Sadska (Scienca Revuo, 2/1966)
 • Chvosta, J., Problemoj pri Etruskoj (Scienca Revuo, 3-4/1966)

1967Redakti

 • Chvosta, J., Historio de latina alfabeto (Scienca Revuo, 1/1967)
 • Chvosta, J., Komenco de historio (Scienca Revuo, 3/1967)

1969Redakti


1971Redakti

 • Chvosta, J., Kontribuo de Ŝumiroj al la homara civilizo (Scienca revuo, 1/1971
 • Chvosta, J., Eksterteraj civilizoj sur la tero. (Scienca Revuo, 4/1971)

1974Redakti

 • Thewrewk A.P., (Budapest, Hungario) Biblio kaj astronomio
 • Maigna U. kaj Laann^t L.: Biologia funkcio de flavonoidaj substancoj
 • Tokannv B.V.: Formiĝo de 1'aminacidoj dum interago
 • Mitckomki M.: Matrica analizo de la elektrocirkvitoj plurpol usaj ....
 • EL SCIENCOJ
 • NEKR0L0G0J (Broise, Frôchet)

1975Redakti

1984Redakti

1991Redakti

 • Vankuvera deklaro pri pluvivado en la 21a jarcento. Traduko: Rudi Hauger 2-5
 • Komputila parolekkono llona Koutny 6-13
 • La praloĝantoj de Kubo: konsideroj pri iliaj vivo kaj lingvo Juan Lázaro Besada Toledo 14-26
 • La bibliofilio Kazimierz Szczurek 27-53
 • Pri la feromonoj Lajos Kovács 54-60
 • De licenso antikva al moderna parfumo. IKU-prelego 1985 Augsburg Rudi Hauger 61-92


Kelkaj tekstoj 1973 - 2007 estas akireblaj per STEB

Mankas ankoraŭ tradukoj al Esperanto. Por tio vi povas portempe elekti alian lingvon.

Biogaso Schnell 1984 Prelego