Scienca Revuo/vol. 1, n-ro. 2/ISAE-informoj (Parte)

Pri la stato de “Scienca Revuo” Indekso : Scienca Revuo (1949)
ISAE-informoj (Parte)
vol. 1, n-ro. 2 (1949), p. 80
ISAE-INFORMOJ (Parte)

PDF-Dosiere

10. La Statuto estas nun per referendumo definitive akceptita.

11. Kongresa kunveno 1949. Dum la Universala Kongreso en Bournemouth, Britujo, la 6—13 aŭgusto 1949. Tagordo:

a) Jarraporto de la Estraro. b) Jarkonto kaj jarbilanco por 1948 kaj budĝeto por 1949. c) Aliaj demandoj.

12. Novaj delegitoj.

Brazilo: D-ro E. Schaden, Caixa Postal 5459, Sao Paulo.

Finnlando: Mag. E. Kääriäinen, Edelfeltintie 3, Helsinki.

Usono: D-ro F. Belinfante, Department of Physics, Purdue University, West Lafayette, Indiana. (Antaŭa del. Prof. L. Ware).

Hungarujo: inĝ. G. Bodnár rezignis pri sia delegiteco; ni ankoraŭ ne trovis novan.