Streĉita kordo/Naiva poemeto

Naiva poemeto

(Je la naskotago de Zamenhof)

Blondaj, brunaj homoj junaj

Kun ŝaŭmanta vigla sang'!

Kantu ĥore, ĝojsonore

Festan kanton via lang'!

Kaj, grizuloj! junaj bruloj

Revekiĝu en la sin',

Kaj prudento, juna sento

En vi frate miksu sin.

Man' en mano, ĉiu ano

De la frata societ',

Faru ĉenon, datrevenon

Festsalutu kun ridet'!

Tag' de nasko! mia tasko

Estas: krii kun fier',

Ke donacon: sanktan Pacon

Vi promesis por la Ter'.

Hom' de Bono! per festono

De la am' ni gloras vin,

Hom' de Amo! ni en flamo

Danke rememoras vin.

En la lukto ĝis la frukto

Majstro, helpu per spirit',

Ke per veno de Kompreno

Pacon donu pacmilit'!

(1921)