Proletaria Kantaro/La Karmanjolo 1924

74. La Karmanjolo 1924
Franca
(Libera traduko de l’ Karmanjolo 1869 el franca kaj 2 orig. strofoj).

Do kion volas ribelul’?
Do kion volas ribelul’?
Liberon por la senhavul’,
Liberon por la senhavul’,
Pioĉon por ribel’,
La torĉon en kastel’ —
Kaj pacon al kaban’,
Vivu la son’,
Vivu la son’
Kaj pacon al kaban’,
Vivu la son’,
Vivu la son’,
Dancu ni karmanjolon,
Vivu la son’
De l’kanon’. —

Insistas kion ribelul’?
Insistas kion ribelul’?
Justecon por la senhavul’,
Justecon por la senhavul’.
Ne plu premata band’,
Ne plu riĉul’-regant’
Militon al tiran’ ktp.

Deziras kion ribelul’?
Deziras kion ribelul’?
Pasigi vivon sen pastrul’,
Pasigi vivon sen pastrul’,
La Kriston al rubej’,
Virginon al bovej’,
Dipatron al satan’, ktp.

Bezonas kion ribelul’?
Bezonas kion ribelul’?
Ŝtalaĵojn krom panero-bul’,
Ŝtalaĵojn kroni panero-bul’,
La ŝtalon por labor’
Kaj por la venĝa hor’,
Kaj panon por fratar’, ktp.

Postulas kion Sat-anar’?
Postulas kion Sat-anar’?
Ke fine venku proletar’,
Ke fine venku proletar’,
Pereu naciist’,
Naci-apologist’,
Eĉ lingva naciec’, ktp.

Celadas kion Sat-anar’?
Celadas kion Sat-anar’?
La savon de la proletar’,
La savon de la proletar’,
Sen limoj nia ter’
Sen baroj, sen sufer’, —
Libera tuthomar’! ktp.

N. B.