Tri verkoj de Volter

TRI
VERKOJ de VOLTER
(VOLTAIRE)EN TRADUKO de E. LANTI


1956
SENNACIECA ASOCIO TUTMONDA
67 Avenue Gambetta, Paris - 20

Unu el la plej egaj
malfeliĉoj en la vivo
estas la lingvodiverseco.
Volter


Kontrolita de la Literatura Komitato SAT.svg


La teksto estas publika havaĵo (public domain). Detaloj pri la licenco troviĝas ĉe la paĝoj de la aŭtoro: Voltaire kaj de la tradukinto: Eŭgeno Lanti.