Originala Verkaro/V/58


Al s-ro Vladimir Majnov[1]

N-ro 58.
N P. 2. (14.) X. 1887[2]

Estimata sinjoro! — Respondon je via demando kaj konsiloo vi trovos en la (libr.)[3] verketo „Respondoj al la societo“, kiu estos eldonita post 4—5 semajnoj. Je ĉiu okazo mi dankas vin kore por via bona volo.

Kun estimo Esperanto.


Piednotoj Redakti

  1. noto de l’ kolektinto: unufoje — la 15. V. 1889 — Zamenhof skribas „de“ Majnov; tiel li ankaŭ estas nomata en „La Esperantisto“.
  2. la duobla dato laŭ la gregoria kaj juliana kalendarstiloj.
  3. forstrekita per tri strekoj en la originalo.