Nova Esperanto - Biblioteko


No 10
Heinrich Heine
Atta Troll
Somernokta Sonĝo
Traduko de
Zanoni

1925
Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel G. m. b. H.
Berlin & Dresden


Noto de l’ tradukinto
Antaŭparolo
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVII


La teksto estas publika havaĵo (public domain). Detaloj pri la licenco troviĝas ĉe la paĝoj de la aŭtoro: Heinrich Heine kaj de la tradukinto: Friedrich Pillath.